Chainoqua, Khoi-Khoin, Chariguriqua, Attaqua, Gorachouqua, Gorinbaiqua, Gorinbaikona, Grigriqua, Grigriqua, Hancumpqua, Hessequa, Kochoqua, Kora

Name Nationale Region Regionale Angaben LifAr Kategorie Source Not.
Chainoqua Republik Südafrika/SW:M       H.1965,S. 38 Khoi-Khoin
-(Eigenbezeichnung=die Menschen)
-Ethnol. Bezeichnung nach H.
     (=Kap-Hottentotten)
-alle ausgestorben
Chariguriqua Republik Südafrika/W     H.1965,S. 38 siehe oben
Attaqua Republik Südafrika/S     H.1965,S. 38 s.o.
Gorachouqua Republik Südafrika/SW     H.1965,S. 38 s.o.
Gorinbaiqua Republik Südafrika/SW     H.1965,S. 38 s.o.
Gorinbaikona Republik Südafrika/SW     H.1965,S. 38 s.o.
Grigriqua (Große-)  Republik Südafrika/W GG Kü     H.1965,S. 38 s.o.
Grigriqua (Kleine-) Republik Südafrika/W     H.1965,S. 38 s.o.
Hancumpqua Republik Südafrika/SW       H.1965,S. 38 s.o.
Hessequa Republik Südafrika/SW:S      H.1965,S. 38 s.o.
Kochoqua Republik Südafrika/SW     H.1965,S. 38 s.o.
Kora Republik Südafrika/SW     H.1965,S. 38 s.o.

Home